انواع پیام‌های تبلیغاتی

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0
تبلیغ یک فعالیت ارتباطی است. در تبلیغات کوشش ما در شناسایی، تماس گرفتن، پیام دادن، جواب شنیدن و تعامل با مخاطب است. بنابراین تبلیغات از تمام ساز و کارهای ارتباطی پیروی می‌کند.
ارتباط یعنی تبادل و انتقال مفاهیم، احساسات، اندیشه‌ها و پیام‌ها بین افراد یا سازمان‌ها و افراد دیگر به گونه‌ای که مخاطبان یا دریافت‌کنندگان پیام همان اثری را بپذیرند که فرستنده‌ و یا گوینده پیام در نظر داشته است.
پیام‌ها را از نظر محتوی و یا مضمون می‌توان به چهار گروه متفاوت تقسیم کرد:

 

پیام‌های معرفی کننده یا آگاه‌کننده
هدف از ارسال این گونه پیام‌ها، معرفی محصول جدید، ورود به بازارهای تازه، اعلام مصارف جدید، مقابله با شایعه‌ها، تغییر قیمت، ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب از بنگاه اقتصادی یا محصول یا خدمت، رفع نگرانی‌های مصرف کننده، اعلام شرح خدمات، اعلام نحوه‌ی کار کالا یا دستگاه و بالاخره خنثی کردن تبلیغات رقباست.

 

پیام‌های متقاعدکننده
هدف از ارسال این گونه پیام‌ها، متقاعد کردن، قبولاندن و مجاب کردن مشتری به انتخاب کالا یا بنگاه یا مارک است. این پیام‌ها معمولاً در دوره رشد و یا بلوغ منحنی عمر محصول و یا PLC و در شرایط رقابتی ارسال می‌شوند و تأکید آن‌ها بر ویژگی‌ها، مزایا و منافع کالا برای مشتری می‌باشد.

 

پیام‌های تکرار کننده یا یادآور
هدف از این پیام‌ها، یادآوری به مشتریان گذشته و جلب وفاداری آن‌ها و تثبیت موقعیت محصول در بازار است. این پیام‌ها در دوره بلوغ در PLC ارسال می‌شوند.

 

پیام‌های چالشی
هدف از این پیام‌ها ایجاد سؤال یا چالش در ذهن مشتری، قبل از عرضه در بازار یا همزمان با آن است. بدین ترتیب که با ایجاد سؤال یا چالش در ذهن مشتری، از تکرار تبلیغات و هزینه‌های بیشتر جلوگیری می‌شود. این پیام‌ها اثرگذاری ارتباطی قابل توجهی دارند و مخاطب تا مدت‌ها کالا یا خدمت مورد بحث را (پس از شناسایی) فراموش نخواهد کرد.

 

منبع: کتاب تبلیغات به زبان ساده
مطالب جامع‌تر در دوره‌های MBA و DBA مدرسه کسب و کار مشاوران

ارسال پاسخ