رئیس بزرگنما را بشناسیم

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0
مدیر کوتاه‌قدی که در پشت میز عظیم الجثه‌ی ریاست به زحمت دیده می‌شود، و از این توهم رنج می‌برد که مدیریت قامت برازنده می‌خواهد، همواره در معرض خطر عقده‌ی حقارت و بزرگنمایی است. یکی از ویژگی‌های این عقیده تمایل به تحقیر و کوچک کردن کسانی است که بلند قامت و خوش هیکلند. همین عقده و همین نیاز به جبران نقص‌ها از طریق کسانی که فاقد نقص جسمانی هستند، مدیران کریه المنظر یا ناقص‌العضو یا حتی کم بنیه و کم‌صدا را آزار می‌دهد.
بی‌آن که بخواهیم وارد مباحث دقیق روانکاوی شویم، باید بگوییم که عقده‌ی بزرگنمایی نه تنها اجتناب ناپذیر است، بلکه اندکی ظرفیت و متانت و نیروی اراده‌ی آگاه می‌تواند آن را از میان بردارد. این نکته نیز تقریباً بدیهی است که مدیرانی دچار این بیماری روانی می‌گردند که استنباط آنان از اسباب مدیریت و رهبری بر مبانی نادرست استوار شده است. این گونه مدیران غالباً چنین می‌پندارند که مایه و عنصر اولیه‌ی مدیریت و رهبری تحکم و درشتی و رستم صولتی است. مدیران بزرگنما علیرغم همه‌ی تحولات بنیانی مدیریت در طول قرن بیستم، شخصیت و ابزار رهبری را مانند شوالیه‌های قرون وسطی و پهلوان‌ها و داش‌های خودمان مترادف با زور بازو و قامت رشید و سبیل‌های از بناگوش دررفته و صدای بم و درشت می‌دانند.
همین مدیران‌اند که بیشتر ترجیح می‌دهند در دفتر کار خود و در پناه میز عظیم ریاست کل با کارمندان خوشقامت روبرو شوند و همین مدیران هستند که اختیارات قانونی و قدرت اداری خود را دائماً به جا و نابه جا به رخ این و آن می‌کشند.

 

طرز تشخیص
اگر تاکنون یکی از زیردستان هنگام تقدیم استعفای خود به شما نگفته است که رفتار موهن شما ناشی از عقده‌ی حقارت یا عقده‌ی بزرگنمایی است، و اگر تا این مقدار که خوانده‌اید برای تشخیص بیماری کافی نیست و اگر نیروی «خودشناسی» در شما تحلیل رفته و قادر نیستید که خالصاً و مخلصاً دنیای درون خود را بشکافید و علل رفتار خود را تجزیه تحلیل کنید، از نزدیکترین و صمیمی‌ترین دوست همکار خود بخواهید که طرز برخورد شما را با کارمندانتان تشریح کند.

 

طرز معالجه
آیا تغییر رفتار آزاردهنده و بیمارانه‌ی رؤسای عقده‌دار با خواندن این کتاب امکان‌پذیر است؟
پاسخ ما در نود درصد از موارد مثبت است و امیدوارکننده (آن ده درصد مشتمل بر مواردی است که عقده آنچنان در وجود ذهنی بیمار عجین گردیده است که جلسات روان درمانی متعددی مورد نیاز است) رفتار آدمی زائیده‌ی پندار اوست و پندار نیز همیشه تغییرپذیر است.
همچنان که مقدمتاً اشاره شد، رؤسای عقده‌داربزرگنما غالباً چنین می‌پندارند که قامت کوتاه و جثه‌ی ضعیف نقص است و نشانه‌ی ناتوانی. اگر رفتار تحقیرکننده‌ی وهن‌آور شما نیز زاییده‌ی چنین پنداری است سعی کنید این حقیقت را تشخیص دهید و بپذیرید که کوتاهی قد یا نارسایی‌های جسمانی دیگر هیچ عیب نیست و حقارت جسم رابطه‌ی ناگسستنی با حقارت شخصیت ندارد.
منبع: کتاب بیماری‌های مدیریتی
مطالب جامع‌تر در دوره‌های MBA و  DBAمدرسه کسب و کار مشاوران

ارسال پاسخ