واقع‌گرایی چه فایده‌هایی دارد؟

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0
اگر مانند من فرد خوشبینی هستید، احتمالاً تمایل چندانی به یک تفکر واقع‌گرا شدن نشان نمی‌دهید. اما ترویج توانایی واقع‌گرایی در تفکر نخواهد توانست اعتقاد مردم را به شما تحلیل برد، و همچنین توانایی شما را در مشاهده و درک فرصت‌ها کاهش نخواهد داد. در عوض، می تواند از راه هایی دیگر بر ارزش شما بیفزاید:

 

۱- تفکر واقع گرایانه می‌تواند خطرهای پیش‌رو را به حداقل برساند
هیچ اقدامی بدون پیامد نیست؛ تفکر واقع‌گرایانه در تعیین پیامدهای احتمالی به شما کمک می‌کند. این کار بسیار ضروری است، زیرا تنها با تشخیص و توجه به پیامدها می‌توانید برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنید. در صورت برنامه‌ریزی برای بدترین حالت، می‌توانید خطرات پیش رو را به حداقل برسانید.

 

۲- تفکر واقع‌گرایانه هدف و برنامه ‌کاری را برای شما مشخص می‌کند
افراد متعددی را در کسب و کار می‌شناسم که از تفکر واقع‎گرایانه در زندگی استفاده نمی‎کردند. خبر خوش: آن‌ها انسان‌های بسیار مثبتی بودند و نسبت به کسب و کار خود بسیار امیدوار. خبر بد این که: امیدوار بودن یک نوع راهبرد محسوب نمی‌شود.
لازمه تفکر واقع‌گرایانه رویارویی با واقعیت است. لذا این نوع تفکر می‌تواند شما را به سوی کمال در رهبری و مدیریت راهنمایی کند. در این رویارویی، افراد با معنا کردن هدف و برقراری یک برنامه‌ی کاری، به موفقیت دست می‌یابند. استفاده از تفکر واقع‌گرایانه، روند کار را ساده کرده و در نهایت بازده بهتری نصیب فرد می‌کند.
واقعیت این است که تصمیمات مهم در امر کسب و کار محدودند. متفکران واقع‌گرا به تفاوت میان تصمیمات مهم و تصمیمات کم اهمیت‌تر در جریان عادی کسب و کار واقفند. تصمیمات مهم مستقیما با هدف شما مرتبط‌اند. به قول جیمز آلن: «جایی که اندیشه با هدف و قصد پیوند می‌خورد هنر هوشمندی هیچ کاره است.»

 

۳- تفکر واقع‌گرایانه کاتالیزوری برای تغییر است
کسانی که برای رسیدن به موفقیت تنها بر امید تکیه دارند برای تغییر، حق تقدم قائل نیستند. اگر در انجام کارها تنها با امید پیش می‌روید، در واقع به طور ضمنی به دیگران می‌فهمانید که پیروزی و موفقیت از دسترس شما به دور است. موضوع شانس یا بخت در بین است. چه لزومی به تغییر دارید؟
تفکر واقع‌گرایانه می تواند بر این حالت نادرست خط بطلان بکشد. تنها با درخشان کردن واقعیت برای فرد می‌توان او را وادار به شناخت نیاز به تغییر کرد. هرچند تغییر به تنهایی عامل پیشرفت نیست. ولی بدون تغییر هم پیشرفت امکان‌پذیر نیست.

 

۴- فکر واقع‌گرایانه تأمین‌کننده امنیت است
هرزمان که با تصور وقوع بدترین حالت، برای مقابله با آن با تدوین برنامه‌های احتمالی آماده شوید، احساس امنیت و دلگرمی خواهید کرد. این احتمال که غافلگیر نخواهید شد به شما قوت قلب می دهد. نارضایتی، اختلاف میان انتظارات و واقعیت است.
تفکر واقع گرایانه اختلاف بین این دو را به حداقل کاهش می‌دهد.

 

۵- فکر واقع‌گرایانه برای شما اعتبار فراهم می‌آورد
تفکر واقع‌گرایانه مردم را به سوی رهبران و آگاهی آن ها جلب می‌کند. آن دسته از رهبران که پیوسته توسط غیرمترقبه‌ها غافلگیر می‌شوند، به زودی اعتبار خود را نزد مدیرانشان از دست می‌دهند. در مقابل، رهبرانی که واقع‌گرایانه می‌اندیشند و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند، سازمان‌های خود را در مسیر پیروزی قرار داده و موجب جلب اعتماد همکارانشان می‌شوند.
بهترین رهبران قبل از پیاده‌سازی یک ایده برای خود پرسش‌هایی واقع‌گرایانه طرح می‌کنند. سوالاتی نظیر:
آیا این کار امکان پذیر هست؟
آیا این رویا همه را در بر می‌گیرد یا تنها عده معدودی را؟
آیا مواردی که تحقق این رویا را با مشکل مواجه خواهد کرد شناخته و مشخص کرده‌ام؟

 

۶- تفکر واقع‌گرایانه مبنایی را برای ساخت فراهم می‌آورد
توماس ادیسون اظهار داشته: «ارزش یک ایده‌ی خوب در استفاده از آن نهفته است.» تفکر واقع‌گرایانه با خارج کردن عامل «آرزو» از صحنه، شما را قادر می‌سازد تا یک ایده را قابل استفاده سازید. بیش‌تر ایده‌ها و تلاش‌ها به اتمام نمی‌رسند زیرا به جای آن که بر واقعیت استوار باشند بر آرزوهای ما تکیه دارند.
هیچ کس نمی‌تواند بر روی باد ساختمان بسازد؛ بنا نیازمند یک شالوده‌ی مستحکم است. ایده‌ها و برنامه‌ها هم به همین ترتیب‌اند.
آن‌ها برای ساخت نیازمند یک مبنای منسجم و محکم‌اند. اندیشه‌ی واقع‌گرایانه فراهم کننده‌ی آن مبنای یکپارچه است.

 

۷- تفکر واقع‌گرایانه به هنگام مشکلات دوست شما خواهد بود.
اگر در مقابل شکست‌ها با خلاقیت خود به مبارزه برخیزید، واقعیت خود به تنهایی از پس شکست‌ها بر می‌آید. اگر از امکان بروز شکست نترسید، و خلاقیت خود را به کار اندازید، آنگاه واقعیت خود از پس شکست برخواهد آمد.
تفکر واقع‌گرایانه در هنگام مشکلات پشتیبانی محکمی است که می‌توانید به آن تکیه کنید، امری که بسیار اطمینان بخش است. اطمینان داشتن در قلب تردید به فرد پایداری می‌بخشد.

 

۸- تفکر واقع‌گرایانه آرزوها را بارور می کند
جان گالسورسی، داستان نویس انگلیسی نوشته: «آرمان‌گرایی به فاصله‌ی فرد از مشکلات می‌افزاید.» اگر به اندازه‌ی کافی به مشکلات نزدیک نشوید نمی‌توانید آن ها را مهار کنید. اگر نگاه واقع‌گرای خود را از آرزوهای خود بردارید _ و روش انجام دادن را_ هرگز موفق نخواهید شد. تفکر واقع‌گرایانه راه را برای هموار کردن هر آرزو هموار می‌کند.

 

منبع: کتاب انسان‌های موفق چگونه می‌اندیشند؟
مطالب جامع تر در دوره‌های MBA و DBA در مدرسه کسب و کار مشاوران

ارسال پاسخ