در اسرار گنج‌ها دو نفر نقش دارند، اول آن‌كه نقشه را طراحى مى‌كند و دوم آنكه نقشه را مى‌خواند!
آن كه قادر است نقشه را بنويسد سه منفعت مى‌برد اول آنكه مى‌تواند در فرصت مغتنم نقشه‌ى گنج خود را بخواند و به ثروت فراوان برسد. دوم آنكه قادر خواهد بود نقشه‌هاى ديگر را بخواند و بر ثروت خود بيافزايد. سوم آن كه با هدايت اطرافيان خود براى رسيدن به نقشه‌ى گنجشان، آن‌ها را ثروتمند نموده و در نهايت جامعه‌اى را متحول نمايد.
بى‌گمان تاكنون به اين نتيجه رسيده‌ايد در هر كسب و كارى گنجى نهفته است كه تنها افرادى خاص قادرند آنرا بيابند و به ثروت برسند. جالب است بدانيد اين افراد، افراد خاصى نيستند بلكه دانشى خاص دارند كه ما به آن دانش “طراحى نقشه ى گنج” مى‌گوييم.
اكنون افتخار آن را داريم تا با ارائه‌ى اين كارگاه آموزشى بى‌نظير فرصتى بسازيم براى فرصت‌شناسان. خدمتى نماييم براى سربلندى و اقتدار ايران و جامعه‌ى ايرانى!
سرفصل‌ها:
  • مبانی ساختاری کسب و کار اقتصادی
  • برنامه‌ریزی و تحلیل بازار و فرصت‌های تجاری
  • استراتژی کسب و کار و مدل تجزیه تحلیلSWOT
  • طراحی مدل‌های کسب و کار
  • تعیین هزینه‌های کسب و کار
  • تدوین گام به گام یک طرح کسب و کار عملی
  • ارزيابي اقتصادی طرح كسب و كار

 

نحوه برگزاری دوره:
  • دو جلسه ۳ ساعته، جمعه مورخ ۱۴ و ۲۱ مهر از ساعت ۱۰ الی ۱۳
  • با اعطای گواهینامه معتبر