MBA  چیست؟

 

MBA  یا مدیر ارشد کسب و کار مخفف Master of Business Administration است که مجموعه‌ی گسترده‌ای از دانش‌ها و مهارت‌های فردی و سازمانی را برای مدیریت سازمان‌ها و پیشبرد کسب وکار در بر می‌گیرد.

MBA به شما به عنوان یک فرد عادی در هر تخصص و دانشی امکان می دهد تا ذهن خود را متوجه خلاء ها، نیازها، شکاف‎ها و کمبودهای بازار کنید و بر اساس تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که بازار و کسب و کار شما می طلبد بهترین راه برای توسعه کسب و کار خود پیدا  کرده و سهم خود را از بازار افزایش دهید. درحقیقت MBA  توانایی مدیریت در هر مجموعه‌ای را به مدیران می دهد؛ به گونه‌ای که این دوره اثربخشی لازم را برای اداره‌ی انواع سازمان‌ها و شرکت‌ها، ازجمله سازمان‌های بازرگانی، اقتصادی و عمومی در دانش آموختگان خود ایجاد می‌کند و تا حد زیادی به مخاطبان یاد می­دهد چگونه در بازار رقابتی همواره بهترین باشند. شرکت در دوره‌های حضوری مؤسسه مشاوران محیطی پویا و خلاق را برای دانشپذیران فراهم می‌آورد که همگام با پیشرفت مهارت‌های فردی و علمی فرد با ایجاد شبکه‌ای از ارتباطات با دیگر دانشپذیران و اساتید بر آینده‌ی حرفه‌ای آن اثرات چشمگیری دارد.