رئیس بزرگنما را بشناسیم

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

مدیر کوتاه‌قدی که در پشت میز عظیم الجثه‌ی ریاست به زحمت دیده می‌شود، و از این توهم رنج می‌برد که مدیریت قامت برازنده می‌خواهد، همواره در معرض خطر عقده‌ی حقارت و بزرگنمایی است. یکی از ویژگی‌های این عقیده تمایل به … ادامه یافت

رئیس یویوباز را بشناسیم

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

حرکت یویو نتیجه‌ی عمل شخص یویوباز و عکس العمل یویو است. یویوبازی به کسی لطمه‌ای نمی‌زند و تفریح هم دارد. اما اگر عمل و عکس العملی که موجب پایین و بالا رفتن مداوم یویو است، در یک سازمان و با … ادامه یافت

رئیس دائم‌الاولویت را بشناسیم

ارسال شده در: مقالات | 0

بیماری اولویت یکسان و مداوم از بیماری‌های بسیار رایج مدیریت است. مدیرانی که مبتلا به این بیماری هستند، هر دستور و هر برنامه و هر فعالیتی را حائز کمال اهمیت و دارای اولویت می‌دانند. با این ترتیب کلیه‌ی دستورهایی که … ادامه یافت