بر ترس مذاکره غلبه کنید

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

کلید انجام معامله‌ی بهتر ساده است، درخواست کنید. برای قیمت کمتر مفاد و شرایط بهتر درخواست کنید. برای اصلاحات و تغییرات در توافقنامه درخواست کنید. برای لحاظ کردن موارد، تخفیفات، امتیازات یا محصولات و خدمات اضافه در توافقنامه‌ی کلی درخواست … ادامه یافت

ترغیب با عمل متقابل در مذاکره

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

رابرت چالدینی در کتابش با نام «اثرگذاری» به عواملی اشاره می‌کند که بیشترین اثر را بر نحوه‌ی تفکر و واکنش افراد نسبت به شما دارد. به نظر او نیرومندترین این اثرات،  اثر «عمل متقابل» است. تحقیقات گسترده نشان می‌دهد عمل … ادامه یافت

بیدار نگه داشتن شنوندگان حین سخنرانی

ارسال شده در: مقالات | 0

سخنرانی که سخنش فاقد شور و هیجان است چندان قادر نیست از دانش خودش استفاده کند. مطلب مؤثر و متقاعد کننده، گفتاری است که از دل برآید و بر دل نشیند و گفتاری نیست که از مغزی تراوش می‌کند و … ادامه یافت

مذاکره‌ی موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

دانشگاه هاروارد و کارمندان آن هزاران مذاکره‌ی بزرگ و کوچک را در حوزه‌ی کسب و کار و همچنین در حوزه‌ی سیاست و بین المللی بررسی کرده و چهار عامل کلیدی برای مذاکره‌ی موفق تعیین کرده‌اند. کل پروژه‌ی مذاکره‌ی هاروارد در … ادامه یافت

نشانه‌شناسی دست دادن و حرکات دست در زبان بدن

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

گاهی اوقات می‌توان از نحوه‌ی دست دادن افراد نشانه‌هایی از شخصیت آن‌ها را یافت که در موارد زیر این نشانه‌ها را بررسی می‌کنیم. بخش زیادی از نیروی درونی شما از طریق دست دادن به دیگران منتقل می‌شود. دست ‌دادن محکم … ادامه یافت

هفت گام گفتگوی ساختارمند

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

مدیران خوب می‌بایست ترغیب کنندگان خوبی باشند. بعضی از افراد فره، فهم و جاذبه دارند. بقیه باید یاد بگیرند چطور راه خود را باز کنند. خوشبختانه، گفتگوی متقاعدکننده شبیه یک گفتگوی اجتماعی نیست که به جهت‌های غیرمنتظره‌ای کشیده شود. شبیه … ادامه یافت