واقع‌گرایی چه فایده‌هایی دارد؟

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

اگر مانند من فرد خوشبینی هستید، احتمالاً تمایل چندانی به یک تفکر واقع‌گرا شدن نشان نمی‌دهید. اما ترویج توانایی واقع‌گرایی در تفکر نخواهد توانست اعتقاد مردم را به شما تحلیل برد، و همچنین توانایی شما را در مشاهده و درک … ادامه یافت